Login

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Administratie:
De voordelen op een rij:
Altijd beschikbaar
Vaste lage prijzen
Nooit meer administratieve achterstand
Persoonlijke ondersteuning
Contact:
Postbus 75
1510 AB Oostzaan

Westeinde 9a
1511 MA Oostzaan
075 684 1199

Disclaimer Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel
Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een administratie-, belasting-, juridische, investering-, consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financiŽn of bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt "zoals zij is", en Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties.

Uw gebruik van dit document en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel, noch enige van haar dochtermaatschappijen, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van dit document of deze informatie.\

Bepaalde links in de Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel Webserver leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel geen zeggenschap heeft. Voorthuysen & Blankers Administratiewinkel geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.