Login


De voordelen op een rij:
Altijd beschikbaar
Vaste lage prijzen
Nooit meer administratieve achterstand
Persoonlijke ondersteuning
Contact:
Postbus 75
1510 AB Oostzaan

Westeinde 9a
1511 MA Oostzaan
Tel 075 684 1199

Wat doen wij
Al onze acties zijn gericht op het optimaal benutten van fiscale mogelijkheden binnen de daarvoor geldende wettelijke regels. Al onze belastingaangiften worden digitaal ingediend.

Inkomstenbelasting
Op basis van de gevoerde administratie en de door ons opgevraagde stukken wordt de conceptaangifte opgestuurd. Indien daar behoefte aan is kan deze worden besproken met een aangifte medeweker. Vervolgens krijgen wij uw akkoord voor de conceptaangifte dan dienen we de aangifte digitaal in. Bij de aangifte wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde fiscale faciliteiten, u laat dus geen mogelijkheden onbenut!

Vennootschapsbelasting
In combinatie met het samenstellen van de jaarrekening wordt op basis hiervan de aangifte vennootschapsbelasting verzorgd. Bij de aangifte wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde fiscale faciliteiten. Indien hier behoefte aan bestaat kan de aangifte worden besproken met een aangiftemedewerker. De aangifte wordt na uw goedkeuring digitaal ingediend.

Omzetbelasting
Op basis van de gevoerde administratie verzorgd ons kantoor de aangifte omzetbelasting. De aangifte wordt digitaal ingediend bij de belastingdienst na uw goedkeuring.

Loonheffing
Op basis van de door loonadministratie gegenereerde aangifte verzorgen wij desgewenst de aangifte loonheffing.