<

Login


De voordelen op een rij:
Altijd beschikbaar
Vaste lage prijzen
Nooit meer administratieve achterstand
Persoonlijke ondersteuning
Contact:
Postbus 75
1510 AB Oostzaan

Westeinde 9a
1511 MA Oostzaan
Tel 075 684 1199

Wat doen wij
Al onze acties zijn gericht op het optimaal benutten van fiscale mogelijkheden binnen de daarvoor geldende wettelijke regels. Al onze belastingaangiften worden digitaal ingediend.

De jaarrekening
De jaarrekening wordt samengesteld volgens de wettelijke vereisten op basis van een door u aangeleverde administratie. De werkzaamheden van ons kantoor bestaan naast het samenstellen van de jaarrekening uit het invoeren van de loonjournaalpost, de afschrijvingen, de mutaties met betrekking tot overlopende posten en mutaties met betrekking tot de voorraad / kostprijs. Wij stellen een lijst op met benodigde stukken die u vervolgens aanlevert.

Tussentijdse management rapporten
Het financiŽle kwartaalrapport wordt samengesteld op basis van een door de klant aangeleverde administratie. De werkzaamheden van ons kantoor bestaan naast het samenstellen van het rapport uit het invoeren van de loonjournaalpost, de afschrijvingen, de mutaties met betrekking tot overlopende posten en mutaties met betrekking tot de voorraad / kostprijs. Wij stellen een lijst op met benodigde stukken die u vervolgens aanlevert.

Publicatiestukken
Indien het een besloten vennootschap betreft dan worden op basis van de jaarrekening de publicatiestukken opgesteld volgens de wettelijke vereisten, daarnaast worden de notulen voor de AVA opgesteld.